Sosyal Uygunluk Politikamız

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKAMIZ

Toplum olma bilinci ile tesisimizde,sosyal standartlara uygun olarak çalışmakta ve bu anlayışa ortak olmaya davet etmekteyiz.

3P PANO olarak, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle birlikte, faaliyetlerimizi, çağın gerekleri, dürüstlük ve güven içinde sürdürmeyi hedeflemekteyiz. Toplum olma bilinci ile tesisimizde, tüm iş ortaklarımıza şirket politikamızı sunarken, öncelikle yasalarımıza, müşterilerimizin üretim prosedürlerine ve sosyal standartlara uygun olarak çalışmakta ve onları bu anlayışa ortak olmaya davet etmekteyiz.

3P PANO şirket politikası, aşağıda belirtilmiş kriterleri içermektedir:

3P PANO ’da çalışma yaşı, yasaların belirlediği gibi olup, çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade edilmemekte ve desteklenmemektedir.

3P PANO şirket çalışanlarını, hiçbir konuda baskı altında çalıştırmamaktadır. Tüm çalışanlar, eşit şartlar altında kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam edilmektedir.

3P PANO, tüm çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için, yasal gereklilikleri yerine getirmekte, personelin tüm sağlık ve güvenlik risklerini önlemek için, gerekli tedbirleri almakta ve eğitim olanakları ile gelişimlerini destekleyip, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaktadır.

Çalışanlarımızın çalışma ortamı, yeterli donanıma sahip olup, temel ihtiyaçlarını hijyenik koşullarda sağlamaları için, her türlü imkan sunulmaktadır.

3P PANO çalışanları, her türlü özgürlüğü olduğu gibi, toplu sözleşme ve birlik kurma konusunda da özgürdür.

3P PANO ’da çalışanlar, fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup; kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık uygulanmamaktadır.

3P PANO, çalışma saatlerini yasaların öngördüğü şekilde düzenlemekte, düzenli olarak fazla mesai yapmamakta ve çalışanlarına haftada bir gün izin vermektedir.

3P PANO, ücret politikası, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerine göre değerlendirilmekte ve asgari ücretin altında ödeme yapılmamaktadır.

3P PANO; ortakları, çalışanlar, partnerleri, tedarikçileri, taşeronları ve müşterileri ile şeffaf bir yapı içerisinde çalışmakta, iş ahlakı gereğince, etik olmayan davranışların içerisinde bulunmamayı taahhüt etmektedir. Bu gibi hususlar ile ilgili olarak, şikâyet prosedürleri oluşturmakta ve yetkili personel atamaktadır.

3P PANO ’da çalışanlar, istek ve şikayetlerini işçi temsilcileri vasıtası ile yönetime bildirmekte ve bu konuların çözümleri yönetim tarafından analiz edilerek sonuçlandırılmaktadır.

Hiçbir çalışanımız, fiziki veya maddi disiplin kurallarınca disipline edilmemekte, çalışanlarımızın, gelişimi eğitimler ve talimatlar ile sağlanmaktadır.

3P PANO, çevre kirlenmesine ve doğanın korunmasına karşı sosyal sorumluluğunu yerine getirmekte ve çalışanlarını bu konuda bilinçlendirmektedir.

3P PANO, şirket politikasındaki tüm kriterleri, sosyal yönetim, kalite yönetim, çevre ve İSG yönetim sistemleri ile kontrol altına almakta ve çağdaş bir yönetim sistemi ile yönetmektedir. Faaliyetlerini, bu kriterler doğrultusunda, tüm tedarikçileri ve iş ortakları ile birlikte sürdürmeyi hedeflemektedir.

   Client
   Client
   Client
   Client
   Client
   Client